هتل تهرانپارس | 09921616224

هتل تهرانپارس ارز که سفره‌ای خارجی را گران‌تر می‌کند. در سال ۲۰۱۶ سفره‌ای داخلی ۱.۵ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱.۷ درصد افزایش یافت. رشد کند شد. ما به دنبال گردشگری داخلی هستیم تا ۲.۲ % در سال ۲۰۱۷ و متوسط ۳.۰ % افزایش یابد هتل نزدیک تهرانپارس سالیانه در کل […]

هتل ونک | 09921616224

هتل ونک افزایش مالیات جدید منجر به افزایش در توریسم خارجی و شبه‌ای مهمانی ثابت در سال ۲۰۱۶. نرخ متوسط روزانه آهسته‌تر بااینحال، رشد ()منجر به کندتر شدن رشد شد. هتل نزدیک ونک رشد در درآمد اتاق. به دلیل ضعف اقتصادی در نیجریه و آفریقای جنوبی و مهلت قانونی در مورد ساخت‌وساز جدید و هتل‌ها […]

هتل پاسداران | 09921616224

هتل پاسداران بدون محدود کردن موارد فوق، گزیده‌هایی از آن ممکن است تنها برای بازار پیش‌زمینه از انتشار استفاده شود تصویرسازی، نباید تنها منبع تولید سال ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱ اطلاعات، و نباید اکثریت منابع را تشکیل دهد لطفا به چشم‌انداز به شرح زیر اشاره کنید: “هتل‌های ” چشم‌انداز:  آفریقای جنوبی – نیجریه – موریس کنیا […]