هتل سیمین بولیوار | 09921616224

هتل سیمین بولیوار معاملات و معاملات بزرگ‌ترین معامله سال در هتل چین بازار از خرید  به بازار آمد. پورتفولیوی درخت در سه شهر در غرب بازار، اما خرید پورتفولیوی هتل با کیفیت بالا یک چیز دیگر را نشان می‌دهد تنوع مدل کسب‌وکار خود. هتل غرب تهران چین در منطقه آسیا – اقیانوسیه قرار دارد. مقدار […]