هتل سراج | 09921616224

هتل سراج خدمات پس از فروش: این یک استراتژی مهم و الهام‌بخش است. تصمیم مشتری‌ها برای خرید. هتل مشتریان این کالا را با یک فروش پس از فروش مقایسه می‌کنند هتلداری خدمات و بدون. این به ویژه با محصولاتی که به ثابت نیاز دارند، هتل نزدیک سراج تعمیر و نگهداری، مانند: سرویس کالا و نگهداری […]